Hos-Helle-privatpasningsordning


Gå til indhold

Priser

En privat plads koster 8.854 kr. pr. måned.
Forældrenes egenbetaling udgør kun.
2.250 kr. pr. måned ( 2019 priser )

Tilskuddet fra Egedal kommune udgør 6.604 kr. pr. måned ( 2019 priser )
Tilskuddet er skattefrit for tilskudsmodtageren, men skattepligtig for børnepasseren.
Tilskuddet kan variere fra år til år.

Betalingen opkræves månedsvis forud via et bank nr.
Betalingen skal ske uanset barnets / børnepasserens fravær eks. sygdom, ferie, fridage m.m.

Der ydes søskenderabat på 50 % for alle børn i både privat og kommunalt dagtilbud.
Dette gælder også selvom det ene barn passes privat og det andet kommunalt.

En vuggestueplads som nu er eneste pasningstilbud i Veksø koster:
3.536 kr.pr.måned. En merpris på 1.286 kr.pr. måned.

En kommunal Dagplejeplads koster:
3.625 kr.pr. måned. En merpris på 1.375 kr.pr. måned.

Har du spørgsmål i forbindelse med tilskud til privat pasningsordning så kontakt.
dorthe.frisvad@egekom.dk TLF. 72597853 eller Institutionscenteret@egekom.dk

Retur til indhold | Retur til hovedmenu