VELKOMMEN

HOS-HELLE


Priser:

En plads hos mig koster 9.146,00 kr. pr. måned.

Forældrenes egenbetaling er kun 2.300,00 kr. pr måned. (2020 priser).

Egedal kommunes tilskud er 6.846,oo kr. pr måned. (2020 priser).

Tilskuddet er skattefrit for tilskudmodtageren, men skattepligtig for den

private pasningsordning.

Betalingen opgræves månedsvis forud via et bank nr.

Betalingen skal ske uanset om barnet eller børnepasserens fravær.

eks. ferie, fri eller syg.


Søskene tilskud:

Der ydes søskene tilskud på den billigste plads, det gælder også selv om den ene passes kommunalt og den anden passes privat.


Regler for tilskud:

For at være berettet til tilskud fra din kommune, skal du været skrevet op til en kommunal institutionsplads, når du så har fået tilbudt en plads siger du NEJ TAK.

(Sig ikke nej tak før du er sikker på at have en privat plads).


Tilskudet gives efter § 80 i dagtilbudsloven, og søges i din kommune på pladsanvisningen.

Jeg ordner papirarbejdet og sammen søger vi om tilskudet.


Har du spørgsmål i forbindelse med tilskud til privat pasningsordning, så kontakt.

jonna.nielsen@egekom.dk     Tlf. 72599303


En kommunal vuggestueplads koster 3.655,00 kr. pr. måned.

En mer pris på 1.355,00 kr. pr. måned.


En kommunal dagplejeplads koster 3.588,00 kr. pr måned.

En mer pris på 1.288,00 kr. pr måned.


Helle Lindquist

Skibsted 216

3670 Veksø

Skibsted 216er for at

22395270

hellelindquist@gmail.com

PRISER OG TILSKUD.